Centrul Regional Sud-Est pentru Orientarea în Cariera de Cercetător

AD.AUGUSTA

Despre Ad.Augusta

Proiectul promovează cercetarea științifică națională prin înființarea și operaționalizarea Centrului Regional Sud-Est pentru orientarea în cariera de cercetător.

Centrul are ca linii de acțiune corelarea activităților de orientare în cariera de cercetător cu programele de studii din diferite domenii și promovarea beneficiilor și rezultatelor științei în societate.

Obiectivele specifice ale proiectului

Centrul Regional Sud-Est pentru orientarea în cariera de cercetător își propune să atingă cu succes următoarele obiective:

A 1

Înființarea, operaționalizarea și dezvoltarea Centrul Regional Sud-Est pentru orientarea în cariera de cercetător în cadrul rețelei naționale de centre de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM.

A 2

Furnizarea de servicii de înaltă calitate de orientare și consiliere în cariera de cercetător, promovarea programelor educaționale axate pe știința pentru societate, promovarea cercetării românești și a profesiei de cercetător în Regiunea de dezvoltare Sud-Est

A 3

Furnizarea de servicii de orientare în carieră pentru cel puțin 220 de cercetători.

A 4

Crearea și dezvoltarea secțiunii proprii a portalului online ERA TALENT PLATFORM ROMÂNIA.

Cine sunt beneficiarii serviciilor de orientare în cariera de cercetător?

Studenți

Minimum 350 studenți din 33 domenii de licență cu 54 programe de studii și minimum 300 studenți din ciclul master, recrutați din 29 domenii de studii universitare de master.

Doctoranzi

Minimum 150 doctoranzi – 75, ca tineri cercetători și minim 5, ca beneficiari ai investiției I8.

Postdoctoranzi

Minimum 30 postdoctoranzi – minimum 15, ca tineri cercetători, minimum 2, ca beneficiari ai investiției I8 etc.

Cercetători

Minimum 220 cercetători – 60, ca cercetători seniori, 120, ca tineri cercetători, 10, ca beneficiari ai investiției I8.

Membrii comunităților din Regiunea Sud-Est

100 persoane din regiunea SE vor beneficia de activități de promovare a cercetării și atragerea tinerilor în cariera de cercetător precum: evenimente de promovare a științei și a rezultatelor cercetării în societate; dezbateri pe teme de cercetare științifică cu importanți actori locali; expoziții itinerante și interactive axate pe rezultate și dovezi științifice în domenii de vârf ale științei și tehnologiei etc.

Școlari/ liceeni

50 de școlari/liceeni, prin parteneriatele încheiate în cadrul proiectului cu școli/ licee din Regiunea de Sud-Est.

Numărul Beneficiarilor

Centrul Regional Sud-Est pentru orientarea în cariera de cercetător își propune ca prin activitățile sale să vină în sprijinul și instruirea următoarelor categorii :

Studenți
> 0
Doctoranzi
> 0
Postdoctoranzi
> 0
Cercetători
> 0
Școlari/ Liceeni
> 0
Membrii comunităților din Regiunea Sud-Est
> 0

Contactați-ne !

Dacă faceți parte din categoriile cărora se adresează acest proiect și doriți să fiți și dumneavoastră beneficiar al serviciilor de orientarea în cariera de cercetător oferite de Centrul Regional Sud- Est de orientare în cariera de cercetător, nu ezitați să ne contactați!