DESCRIERE FINANȚARE

Proiectul este finantat în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
Componenta 9 ”Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare”
Investiția 10 ”Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență”
Apel de proiecte „Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM”
Cod: 2/16.11.2022
Contract de finanțare: DGGC PNRR Nr.760030/23.05.2023
Valoarea totală a contractului de finanțare (valoare cheltuieli eligibile), fără TVA, este de 4.624.260,00 lei, reprezentând echivalentul sumei de 937.185,35 euro.