OBIECTIVE

Obiectivul general al proiectului

Dezvoltarea teroretică și aplicată a unor servicii de înalte standarde academice dintr-o paletă ramificată de intervenții orizontale și verticale: orientarea și consilierea în cariera de cercetător, operaționalizarea unui set de programe educaționale moderne – orientate pe știința pentru societate, respectiv promovarea rezultatelor cercetării românești atât la nivel regional, cât și la nivel național/internațional (sursele digitale de informare și comunicare permit interacțiuni care pot să ducă rezultatele proiectului dincolo de granițele regionale/naționale).

Activitățile se vor derula având ca mobil principal Centrul Regional Sud-Est pentru orientarea în cariera de cercetător și vor fi dinamizate de crearea și dezvoltarea secțiunii proprii în cadrul portalului ERA TALENT PLATFORM. Centrul Regional Sud-Est pentru orientarea în cariera de cercetător va fi înființat în cadrul Universității ”Ovidius” din Constanța constituindu-se ca parte distinctă și integrantă în structura organizatorică a acesteia. Centrul va face parte din rețeaua națională a celor 8 centre regionale de orientare în cariera de cercetător, care vor deveni un punct unic de intrare pentru cariera de cercetător.

Se vor urmări în principal: Îmbunătățirea serviciilor de asistență pentru cercetători, inclusiv pentru cei proveniți din străinătate, care sunt sau vor fi implicați în activități CDI în instituții gazdă din Regiunea de dezvoltare Sud-Est a României; Creșterea interesului pentru cariera de cercetător în rândul tinerilor – elevi, studenți, doctoranzi, postodoctoranzi – din Regiunea de Sud-Est; Promovarea rezultatelor cercetării românești la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Est; Stimularea cooperării între centrele regionale de orientare în carieră și rețeaua europeană EURAXESS/ERA TALENT PLATFORM pe probleme operaționale/strategice și pe schimburi de bune practici, în vederea creării premiselor creșterii pe termen lung a calității serviciilor oferite în cadrul centrului regional și funcționării pe termen lung a rețelei de centre regionale de orientare în cariera de cercetător.

Universitatea ”Ovidius” din Constanța va participa în cadrul proiectului cu minim 7 domenii de studii universitare de doctorat, minim 29 domenii de studii universitare de masterat, minim 33 domenii și minim 54 specializări/programe de studii universitare de licență.

Obiectivele specifice ale proiectului

Centrul Regional Sud-Est pentru orientarea în cariera de cercetător își propune să atingă cu succes următoarele obiective:

OS1

Înființarea, operaționalizarea și dezvoltarea Centrul Regional Sud-Est pentru orientarea în cariera de cercetător în cadrul rețelei naționale de centre de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM.

OS2

Furnizarea de servicii de înaltă calitate de orientare și consiliere în
cariera de cercetător, programe educaționale axate pe știința pentru societate, promovarea cercetării românești și a profesiei de cercetător în Regiunea de dezvoltare Sud-Est, astfel încât cel puțin 95%
din beneficiarii centrului se vor declara mulțumiți de calitatea serviciilor oferite

OS3

Minimum 220 de cercetători vor beneficia de serviciile centrului de orientare în carieră.

OS4

Crearea și dezvoltarea secțiunii proprii a portalului online ERA TALENT PLATFORM ROMÂNIA.