ACTIVITĂȚI

Activități

1. Activități de orientare în cariera de cercetător

1.1. Furnizarea unui serviciu de orientare în cariera de cercetător
1.2.Furnizarea de servicii avansate de orientare în cariera de cercetător, constând în asistență personalizată vizând scrierea de proiecte de cercetare, scriere de articole științifice, comunicarea științei, etică în cercetare, cum ar fi organizarea de instruiri și oferirea accesului la consilierul în cariera de cercetare, la mentorat și la sesiuni de coaching
1.3 Formare profesională continuă dedicată cercetătorilor români și celor aflați temporar în organizațiile CDI

1.4.Studii, anchete vizând nevoile de orientare în cariera de cercetător în regiunea de dezvoltare în care va funcționa centrul de orientare în cariera de cercetător

1.5.Grupuri de lucru vizând nevoile de orientare în cariera de cercetător în regiunea de dezvoltare în care va funcționa centrul de orientare în cariera de cercetător

1.6. Organizarea de cursuri de limbă română pentru cercetători străini ce derulează activități de cercetare în instituții gazdă din România

1.7.Organizarea de evenimente de networking pentru facilitarea integrării în comunitate a cercetătorilor din afara României

1.8.Asistență acordată cercetătorilor din străinătate pentru integrarea în comunitatea științifică pentru stabilirea rezidenței fiscale

1.9.Activități specifice de gestionare a carierei academice pentru cercetători (monitorizarea evoluției în carieră, asistență personalizată, consiliere)

2.1. Promovarea rezultatelor cercetării în societate

2.2. Vizite de promovare a științei în școli, licee

2.3 Facilitarea de stagii de practică pentru studenți în organizații CDI –

2.4. Dezvoltarea de programe destinate tinerilor din școli și licee, axate pe implicarea acestora în experimente științifice. Spre deosebire de vizitele de promovare a științei în școli, licee, aceste programe destinate tinerilor se derulează în laboratoare, centre de cercetare, infrastructuri de cercetare ș.a

2.5. Organizarea de evenimente tip dezbatere cu participarea diverșilor actori locali, axate pe concepte derivate din cercetare și a consecințelor acestora pentru viața comunității

2.6. Organizarea de evenimente interactive tip cafeneaua științei cu invitarea unor personalități cu rezultate științifice marcante, pentru a prezenta domeniul pe care îl reprezintă și a răspunde la întrebări. Aceste evenimente se vor organiza pe baza valorificării rezultatelor publice ale proiectelor deja finanțate prin programul cadru CDI al Uniunii Europene, axate pe rolul 23 științei în societate

2.7. Implicarea tinerilor în activități de voluntariat la evenimente organizate de centrele regionale

2.8. Organizarea de expoziții itinerante și interactive axate pe rezultate și dovezi științifice în domenii de vârf ale științei și tehnologiei

2.10. Realizarea de materiale audio-vizuale pentru promovarea rezultatelor cercetării

2. Activități de promovare a cercetării și atragerea tinerilor în cariera de cercetător

3. Activități în rețea

3.1.Stagii pentru schimb de experiență la alte centre regionale (schema de mobilitate a rețelei centrelor de orientare în cariera de cercetător)

3.2 Materiale de promovare a rețelei de centre de orientare în cariera de cercetător: realizarea de materiale video pentru social media, articole de promovare a rezultatelor și interviuri cu cercetători cu performanțe marcante

3.3. Organizare de evenimente comune de promovare a activităților rețelei de centre de orientare în cariera de cercetător

3.4. Activități în comun ale rețelei de centre de orientare în cariera de cercetător

3.5. Participarea la crearea și dezvoltarea secțiunii proprii a portalului online ERA TALENT PLATFORM ROMÂNIA, ce va fi coordonat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

3.6. Crearea și dezvoltarea unui sistem de guvernanță al rețelei naționale de centre de orientare în cariera de cercetător. Principiile și liniile directoare vor fi stabilite de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și implementate printr-un protocol semnat cu aplicanții ale căror propuneri sunt acceptate la finanțare

Subactivități

Subactivitatea 1.1.Furnizarea unui serviciu de orientare în cariera de cercetător

Subactivitatea 1.2.Furnizarea de servicii avansate de orientare în cariera de cercetător, constând în asistență personalizată vizând scrierea de proiecte de cercetare, scriere de articole științifice, comunicarea științei, etică în cercetare, cum ar fi organizarea de instruiri și oferirea accesului la consilierul în cariera de cercetare, la mentorat și la sesiuni de coaching

Subactivitatea 1.3.Formare profesională continuă dedicată cercetătorilor români și celor aflați temporar în organizațiile CDI

Subactivitatea 1.6.Organizarea de cursuri de limbă română pentru cercetători străini ce derulează activități de cercetare în instituții gazdă din România

Subactivitatea 1.7.Organizarea de evenimente de networking pentru facilitarea integrării în comunitate a cercetătorilor din afara României:

Subactivitatea 1.8.Asistență acordată cercetătorilor din străinătate pentru integrarea în comunitatea științifică pentru stabilirea rezidenței fiscale

Subactivitatea 1.9.Activități specifice de gestionare a carierei academice pentru cercetători (monitorizarea evoluției în carieră, asistență personalizată, consiliere)

Activitatea 1. Activități de orientare în cariera de cercetător