REZULTATE

Rezultate

Contribuția nemijlocită a proiectului la indicatorii de rezultat este reflectată în scopul și obiectivele proiectului, activitățile și indicatorii de rezultat stabiliți în cadrul proiectului.

R1. Crearea și dezvoltarea unui centru de orientare în cariera de cercetător, într-o regiune de dezvoltare a României Proiectul prevede rezultatul R1. Crearea și dezvoltarea Centrul Regional Sud-Est pentru orientarea în cariera de cercetător în cadrul rețelei naționale de centre de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM, activitățile din cadrul proiectului aferente care vor conduce la îndeplinirea acestuia fiind înființarea, operaționalizarea și dezvoltarea Centrului Regional Sud-Est pentru orientarea în cariera de cercetător, în cadrul rețelei naționale de centre de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM. Acesta va fi parte distinctă și integrantă din structura organizatorică a Universității ”Ovidius” Constanța și va fi preluat, la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, pentru a fi finanțat integral de Solicitant, pentru o perioadă de minimum 3 ani. Activitățile de orientare în cariera de cercetător, de promovare a cercetării și atragerea tinerilor în cariera de cercetător și activitățile în rețea prevăzute în cadrul proiectului vor contribui la îndeplinirea indicatorului de rezultat. contribuind la constituirea rețelei naționale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM.

R2. Participarea la crearea, operaționalizarea și guvernanța rețelei naționale a centrelor de orientare în cariera de cercetător; 19 Rezultatul R2 al proiectului este Participarea la crearea, operaționalizarea și guvernanța rețelei naționale a centrelor de orientare în cariera de cercetător. În cadrul proiectului sunt prevăzute activități în rețea, care vizează participarea la crearea, operaționalizarea și guvernanța rețelei naționale a centrelor de orientare în cariera de cercetător: Stagii pentru schimb de experiență la alte centre regionale (schema de mobilitate a rețelei centrelor de orientare în cariera de cercetător) – 6 beneficiari; Materiale de promovare a rețelei de centre de orientare în cariera de cercetător: materiale video pentru social media (10 materiale), articole de promovare a rezultatelor și interviuri cu cercetători cu performanțe marcante; evenimente comune de promovare a activităților rețelei de centre de orientare în cariera de cercetător (min. 3 evenimente); Activități în comun ale rețelei de centre de orientare în cariera de cercetător – min 15 beneficiari ai schimburilor de bune practici ale rețelei de centre de orientare în cariera de cercetător; Crearea secțiunii proprii a portalului online ERA TALENT PLATFORM ROMÂNIA, ce va fi coordonat de MCID; Crearea și dezvoltarea unui sistem de guvernanță al rețelei naționale de centre de orientare în cariera de cercetător. Principiile și liniile directoare vor fi stabilite de MCID și implementate printr-un protocol semnat cu aplicanții ale căror propuneri sunt acceptate la finanțare.

R3. Cel puțin 90% din beneficiarii fiecărui centru de orientare în cariera de cercetător se vor declara mulțumiți de calitatea serviciilor oferite; In cadrul proiectului este prevăzut rezultatul R3 – Cel puțin 95% din beneficiarii Centrul Regional Sud-Est pentru orientarea în cariera de cercetător se vor declara mulțumiți de calitatea serviciilor oferite. Vor fi realizate activități de evaluare a calității serviciilor oferite în cadrul centrului, precum și de evaluare a satisfacției beneficiarilor centrului, acestea urmând să fie cuantificate și urmărite în cadrul proiectului pentru ajustarea/actualizarea/îmbunătățirea serviciilor furnizate, astfel încât minimum 95% din beneficiari să se declare mulțumiți de calitatea serviciilor.

R4. Minimum 60 de cercetători vor beneficia de serviciile centrului de orientare în carieră din cadrul proiectului; În cadrul proiectului este prevăzut indicatorul de rezultat R4 – Minimum 220 de cercetători vor beneficia de serviciile centrului de orientare în carieră din cadrul proiectului; activitățile specifice prevăzute în cadrul proiectului – activități de orientare în cariera de cercetător, activități de promovare a cercetării și atragerea tinerilor în cariera de cercetător și activități în rețea, de care vor beneficia minimum 220 de cercetători vor contribui la îndeplinirea rezultatului.

R5. Crearea și dezvoltarea secțiunii proprii a portalului online ERA TALENT PLATFORM ROMÂNIA. Rezultatul proiectului R5 Crearea și dezvoltarea secțiunii proprii a portalului online ERA TALENT PLATFORM ROMÂNIA, activitățile și obiectivele proiectului vor contribui la îndeplinirea rezultatului:stagii pentru schimb de experiență la alte centre regionale (schema de mobilitate a rețelei centrelor de orientare în cariera de cercetător), Materiale de promovare a rețelei de centre de orientare în cariera de cercetător: materiale video pentru social media, articole de promovare a rezultatelor și interviuri cu cercetători cu performanțe marcante; evenimente comune de promovare a activităților rețelei de centre de orientare în cariera de cercetător;Activități în comun ale rețelei de centre de orientare în cariera de cercetător; Crearea secțiunii proprii a portalului online ERA TALENT PLATFORM ROMÂNIA, ce va fi coordonat de MCID; Crearea și dezvoltarea unui sistem de guvernanță al rețelei naționale de centre de orientare în cariera de cercetător. Principiile și liniile directoare vor fi stabilite de MCID și implementate printr-un protocol semnat cu aplicanții ale căror propuneri sunt acceptate la finanțare.