Seminar de promovare a cercetării și atragerea tinerilor în cariera de cercetător la Facultatea de matematica si informatica

You are currently viewing Seminar de promovare a cercetării și atragerea tinerilor în cariera de cercetător la Facultatea de matematica si informatica

Seminar de promovare a cercetării și atragerea tinerilor în cariera de cercetător la Facultatea de matematica si informatica

  • Post category:Activitate

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Vineri, 23 februarie 2024 in Aula B a Universitatii Ovidius din Constanta a avut loc un seminar de promovare a cercetării și atragerea tinerilor în cariera de cercetător. Au fost prezenti studenti de la Facultatea de matematica si informatica a Universitatii Ovidius din Constanta. Au fost promovate activitățile de consiliere pentru cariera de cercetător științific, de orientare în cariera de cercetător științific care au fost realizate sau urmeaza a fi realizate in cadrul proiectului proiectului: Înființarea și dezvoltarea CENTRULUI REGIONAL SUD-EST PENTRU ORIENTAREA ÎN CARIERA DE CERCETĂTOR – AD. AUGUSTA – cod 2/16.11.2022, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel nr. PNRR-III-C9-2022-I10.

Expertii proiectului, Conf.univ.dr. Denis Ibadula și Prof.univ.dr. Cristina Duhnea, au prezentat studentilor facilitatile oferite in cadrul proiectului: furnizarea de servicii avansate de orientare în cariera de cercetător constând în asistență personalizată vizând scrierea de proiecte de cercetare, scriere de articole științifice, comunicarea științei, etică în cercetare, organizarea de instruiri și oferirea accesului la consilierul în cariera de cercetare, la mentorat și la sesiuni de coaching.

Studentii Facultatii de matematica si informatica ai fost informati de scoala de cercetare avansata “Topologia si algebra singularitatilor si aplicatiile acestora“
(„Research school on Topology and Algebra of Singularities and their Applications”) destinata studentilor si tinerilor cercetatori care va avea loc la inceputul lunii septembrie la Universitatea Ovidius, Facultatea de matematica si informatica. Cu acest prilej au fost dezbatute  importanta evenimentelor de tip networking pentru facilitarea integrării în comunitate a cercetătorilor din afara României.

Au fost dezbatute cu acest prilej cu studentii probleme cum ar fi participarea comunității științifice din regiunea de dezvoltare în care funcționează centrul de orientare, axate pe concepte derivate din cercetare și a consecințelor acestora pentru viața comunității, creșterea motivației pentru dezvoltarea profesională continuă și importanța stagiilor internaționale de practică și documentare științifică.

Seminarul organizat face parte din activitățile privind organizarea de evenimente tip dezbatere cu participarea diverșilor actori locali, axate pe concepte derivate din cercetare și a consecințelor acestora pentru viața comunității din cadrul Proiectului „Înființarea și dezvoltarea Centrului Regional Sud-Est pentru orientarea în cariera de cercetător – AD. AUGUSTA”.

––

Proiectul „Înființarea și dezvoltarea Centrului Regional Sud-Est pentru orientarea în cariera de cercetător – AD. AUGUSTA” (cod 2/16.11.2022) este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României (Investiția 10. Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM – Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării).

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!”

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

https://mfe.gov.ro/pnrr/           https://www.facebook.com/PNRROficial/

Distribuie acest articol